Статус на сервери

Статус на сервери и мрежни информации.

Server issues (Пријавени)

Влијаат Сервер - BIG | Важност на пораката - Критична


We are experiencing a server outage on BIG currently.

We are investigating and will update you at the earliest.

Best
Nick Cook

Дата - 10/07/2018 09:31

Последна промена - 10/07/2018 09:32

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 PHP инфо % на искористеност Активно време
BIG PHP инфо